Stála židle v Nadsklepí 15 tisíc? Rozpočet má bílá místa

Peníze jsou vždycky až na prvním místě a o období ekonomické krize to platí obzvláště. Díky škrtům a přesunu vyplácení sociálních dávek se kdysi miliardový objem kroměřížského městského rozpočtu smrskl na nějakých 350 milionů. Je další otázkou, zda škrty budou či nebudou dále pokračovat.

Pro zvýšení efektivity a hospodárnosti veřejných rozpočtů je podle mého názoru nezbytné co nejvíce zprůhlednit a podrobit drobnohledu veřejnosti.

Jsem rád, že zastupitelstvo přijalo návrh na usnesení, ve kterém zavázalo finanční odbor, aby předkládal rozpočet členěný podrobněji pokud možno do jednotlivých položek. A ejhle! Rozpočet na rok 2012 byl skutečně alespoň částečně více rozčleněn a konečně se dají například dohledat výdaje jednotlivých odborů.

Jsme však pouze na začátku cesty. V členění rozpočtu je nutné dále pokračovat. Osobně se domnívám, že jsou v něm díry, ba spíše trhliny, kterými vytéká poměrně velké množství peněz.

Pro příští rok chceme dosáhnout, aby byly podrobně členěny i finance příspěvkových organizací. Bude mě zajímat a občany určitě také, jak je to s veřejnými financemi na Správě majetku města, v Technických službách, Biopasu atd.

Už teď se třeba ve městě proslýchá, že plavecký stadion by svým „hospodařením“ mohl překvapit. A jak je finančně „nakládáno“ s pokáceným dřevem ve městě? A stály skutečně židle v novém „přednáškovém sále“ okolo 15 000 Kč, jak je uvedeno v rozpočtu? Na to vše můžeme společně hledat odpověď.

Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

15. 02. 2012 13:16 | na rovinu

Petr Komínek zde prezentuje svůj "zásadový názor", že zastupitelská demokracie v Kroměříži nefunguje. Nepravdivě tvrdí, že jsou zastupitelé nesvéprávní a že se dají lehce manipulovat a nemají svou odpovědnost za svá rozhodnutí. "Každého" jistě napadne, že Petr Komínek takový není a proto nám zde naznačuje, že občané si vybírají špatně, když si nevyberou jeho. Tvrdím a budu tvrdit, že starosta Malý mohl sice něco prosazovat (dokonce by to občan měl očekávat), ale nic sám o své osobě prosadit. Opakuji, že jen čtrnáct zastupitelů může ve své kompetenci něco schválit. Tak to bylo i u rekonstrukce kina Nadsklepí. Za každým schváleným rozhodnutím zastupitelstva v Kroměříži stojí vždy alespoň 14 konkrétních zastupitelů!!! Není při nich zlý starosta Malý a chudáci ostatní, co museli hlasovat jako on. Kdyby se "koalice" přizpůsobovala například většině ODS v minulosti, město Kroměříž by, přes jednotný postoj a odpor ČSSD, žádné akcie ve společnosti VaK už dávno nemělo a nemuselo by řešit problémy a starosti jak tento majetek ochránit před znehodnocením při možné změně akcionářské struktury (kontrolní balík v rukou jiných než města Kroměříž). Naštěstí se tak nestalo. Doufám si tvrdit, že prodej akcií Vaku by byl pro občany Kroměříže špatným rozhodnutím. Kdyby se složitá situace ve Vak Kroměříž zvrtla ke znehodnocení majetku města (rozhodující "hlasovací balík" v jiných rukách než obcí), určitě by pan Petr Komínek naopak vyčítal starostovi Malému jeho nečinnost. Jestli pan Malý někoho nezákonně ovlivňoval nechť pan Komínek podá oznámení příslušným orgánům, jinak jsou jeho závěry jen průhlednou snahou zviditelnit sebe a vytvářet ten "správný" názor. A na závěr: můžete se při veřejné "službě" roztrhat, vždycky bude někdo, kdo si myslí, že jste konal špatně (protože jinak-a tedy správně, než by konal on)!
13. 02. 2012 23:53 | Petr Pálka

Ke komentátoru na rovinu: Popisujete princip, že jednou za pár let jsou volby, politici něco povědí, představí program a slíbí, že se ho budou držet (v tomto okamžiku na tomto místě:)). Většinou připojí i pro ten chabý většinový obal kolem tvrdých stranických středů, že budou naslouchat hlasům veřejnosti, část z nich snad i řekne hlasům veřejnosti občanské (kluby, spolky, zájmová uskupení). Na základě svých proklamací, slibů, programů jsou zvoleni. Pak je možné tvrdit že: a) voliči jim dali mandát, aby nadále přijímali politická rozhodnutí podle programových principů a předvolebních slibů a je, voliče, další 4 roky neobtěžovali. Dá se i tvrdit za b) že politici mají být ve svých politických rozhodnutích neutále konfrontováni veřejností, která jim připomíná předvolební sliby či spíše základní principy, na nichž stojí a padají jejich strany či hnutí. Obojí předpokládá základní důvěru v zastupitelskou demokracii, která však může být jednáním politiků (komentátor na rovinu to pojmenoval politikařením) narušena. Sociální demokraté mají hluboko v principech sociáldemokratismu jako hnutí zabudovány prvky přímé demokracie, s tím jim voliči dali hlasy. Nechápu tedy postoj senátora Malého před hlasováním o způsobu volby prezidenta, snad si nakonec uvědomil, oč jde. Nevím, jak je na tom se vztahem k občanské společnosti, ale mnoho konzervativních politiků z dalších stran jí nevěří, neboť má ambice zasahovat do jejich dohod, nabízet variantní řešení problémů - variantní těm, na nichž se politici již rozumně a věcně spolu kamarádsky dohodli - a přitom ty lidi s četnými nápady nikdo nevolil!!!:) Neprošli bitevní vřavou voleb!!!:) Jinak: Nevěřím, že ohledně Nadsklepí byly jen možnosti této rekonstrukce pro kino, divadlo a produkce vážné hudby + stálé (aspoň 5 roků) pódium na náměstí, anebo demolice. Při této rekonstrukci byly opomenuty prostory pod Nadsklepím, kdyby byly do projektu zahrnuty, měla by rekonstrukce větší smysl a lepší účel. Spojitá nádoba - kdyby při rekonstrukci Kulturáku došlo i na velký sál, vše by V Kroměříži ohledně Kulturáku i Nadsklepí asi vypadalo jinak.
13. 02. 2012 15:57 | Petr Komínek

Každé rozhodnutí zastupitelstva je politické rozhodnutí, ať chcete nebo ne a jestli se zastupitel rozhodne po domluvě a besedě s někým z ostatních občanů, nebo sám za sebe či ovlivněn rozodnutím mateřské strany, pořád je to politik - zastupitel, který zvedá ruku a proto je to politické rozhodnutí. Když si občané nevynutili veřejnou besedu k této otázce, tak ji město nevyhlásilo. Když se jednalo o obchvatu, vynutil jsem si veřejné projednávání a to proběhlo. Kdo chce, ten to udělá, potom je pozdě si stěžovat.
Hlavní postavou byl p. Malý, byl starostou, a stál za tímto projektem svou osobou stejně jako za Hanáckým náměstím, Bezručovým parkem a smlouvou mezi městem KM a soukromou firmou ohledně VaKu. Asi nechápete, že koaliční rozhodnutí jsou koaliční rozhodnutí a když tu koalici vede starosta za ČSSD, potom se koalice přizpůsobuje a je jedno z jakých důvod, že to udělají zastupitelé v rozporu se svým svědomím, to je jejich věc. Pokud se najdou tací, kteří nesouhlasí, ruku nezvednou, ale jsou páky, které se použily zřejmě, jak některé k hlasování donutit. Jeden člověk samozřejmě ani nezvedl ruku ostatním, ani nehlasoval vícekrát, ale oni hlasovali tak, jak potřeboval, kde prosím Vás žijete? Copak desítky let nevidíte co se tu děje?
13. 02. 2012 11:00 | na rovinu

"Politické rozhodnutí"? Ale to jsou ve smyslu komentářů zde uveřejněných všechna rozhodnutí samosprávy, protože o nich rozhodují "politici" a ne úředníci či odborníci (ti jsou nutným "zázemím" pro tato rozhování). Tady se ovšem za výrazem "politické rozhodnutí" míní něco špatného, navozuje se pocit "politikaření". Zástupci občanů, kteří byli ve volbách zvoleni, dělají "politiku" tím, že zastupují při rozhodování v otázkách samosprávy ty, kteří jim tuto "moc" svěřili svou volbou. A rozhodují se tu snadno a tu obtížně (podle toho, jak je věc "jasná" či naopak složitá a nejednoznačná nejen pro zastupitele, ale i pro komunitu města). Zastupitelstvo tedy v případě kina Nadsklepí mohlo rozhodnout nejen o rekonstrukci, ale také o ponechání osudu, o demolici poté, co by budova zchátrala (jiná možná řešení si čtenář může domyslet). Můžete si být jisti, že by jakékoli jiné rozhodnutí než přijaté, bylo podrobeno obdobné kritice těmi, kterým by se nelíbilo a chtěli by rozhodnutí jiné. Co znamená výraz "hlavní postavou"? Mohl snad v tomto případě jeden člověk zvedout ruce ostatním zastupitelům nebo dokonce zvedat ruku několikrát? I sám pisatel ví, že to pravda není, ale proč psát pravdu, když chci psát o něčem jiném a dosáhnout mnou sledovaného cíle. Tak tedy: kroměřížské zastupitelstvo rozhoduje stejně jako všechna zastupitelstva v této zemi principem většiny všech zastupitelů. Kterýkoli zastupitel v Kroměříži se může roztrhat, ale pořád bude mít jen jeden hlas z potřebných minimálně čtrnácti. A zodpovědnost? Ta je dvojí: politická (voliči vystaví účet jak hodnotí své zástupce a jak plnili to, co slibovali) a v případě že by došlo k porušení zákonů potom trestně-právní. Nic víc, nic míň!
10. 02. 2012 13:30 | Petr Pálka
Jednak mně vadí to sousloví "politické rozhodnutí", překládám si tehdejší vyjádření Blanky Šimůnkové tak, že nepolitici nemají do věci naprosto co mluvit, šlo o vyloučení veřejnosti neodborné, odborné, jakékoli. Prostě deklarace, že po volbách zcela převzaly rozhodování strany a vítězná hnutí, vše bude řešeno politicky. Nevím, co znamenají slova jako rozjetý či nerozjetý projekt, o věci rekonstrukce Nadsklepí se stavbou tribuny i s tou zcela špatnou novinkou, stálou stavbou jeviště - pevnou částí - rozhodlo toto zastupitelstvo či spíše ti kteří jeho členové, ne jejich předchůdci.
10. 02. 2012 12:58 | Petr Komínek
Souhlasím, odpovědnost je potřeba nést za svá rozhodnutí a zastupitelé i za ta špatná a nestačí jen politická odpovědnost v době voleb jim voliči připomenutá. Problém je v tom, že zastupitelé zvolení ve svobodných volbách v roce 2010 hlasovali již o rozjetém projektu rekonstrukce kina Nadsklepí, který rozjelo zastupitelstvo vedené tenkrát starostou Malým. V současném zastupitelstvu sedí 17 zastupitelů ze zastupitelstva, které o této rekonstrukci rozhodlo. Jak kdo tenkrát hlasoval, to se již nedovíme. Takže konkrétní zodpovědnost nevyvodíme. Nové zastupitelstvo z roku 2010 mělo možnost vše odmítnout a nebo do toho jít. Vzhledem k tomu, že hlavní postavou byl p. Malý tenkrát i dnes, těžko by zrušení prošlo a také se tak stalo. Jak rekonstrukce dopadla, ví snad již dnes každý, ale proč p. Malý nebyl při otevření "svého dítěte" 16.12.2012 nevím, že by snad tušil výsledek? Pokud tam byl, tak byl ve skrytu, nikdo ho tam totiž neviděl. Čeká nás ještě rekonstrukce Starého pivovaru a to již bude politické rozhodnutí tohoto zastupitelstva. Jestli se pustí do další akce, která by jim mohla zlomit vaz, to se uvidí.
10. 02. 2012 09:41 | Petr Pálka
Blanka Šimůnková řekla po volbách Karlu Tomanovi do novin, že rekonstrukce Nadsklepí (samosebou i s přidruženou tribunou na náměstí) je věcí politického rozhodnutí zvoleného zastupitelstva. Pak tedy za to čistě politické rozhodnutí jistě ponesou zastupitelé, kteří to prvotní rozhodnutí učinili, i politickou odpovědnost.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...