Trojnásobné tantiémy ve vodárnách? Už za rok.

Letošní rok přinesl vedle jiných změn i zrušení obchodního zákoníku, kdy právní úprava akciové společnosti je součástí zákona o obchodních korporacích. Nově tak musí mj. u členů statutárních orgánů jejich smlouva obsahovat údaje o veškerých odměnách (a to včetně odměn ze zisku). Nejinak tomu bude i u členů představenstva a dozorčí rady Vodovodů a kanalizací Kroměříž (VaK), jejichž nové znění se bude schvalovat na valné hromadě na konci tohoto měsíce.

Při studování návrhu odměňování mě zaujalo především celkové procento ze zisku náležející jednotlivým členům těchto orgánů VaKu. Předseda představenstva má stanovena 3 % ze zisku, zbylí členové představenstva a předseda dozorčí rady 2 % a zbývající členové dozorčí rady 1 %. Při celkovém počtu jednoho předsedy představenstva, šesti jeho dalších členů (do roku 2004 byli čtyři), předsedy dozorčí rady a pěti dalších členů dozorčí rady (do roku 2001 byli čtyři) činí celkové procento, jež by jim mělo ze zisku připadnout, suma sumárum 22 %. Je to moc či málo? Pro srovnání se podívejme do minulosti.

Ze čtyř na třicet a takřka zpět

V obchodních rejstříku jsem dohledal výroční zprávy VaK do roku 1996 (vznikl na konci roku 1993). Jak se můžeme dočíst v tabulce, tak za léta 1996-98 vyplacené tantiémy činily na zisku 4,34 %, v letech 1999-03 se pohybovaly okolo osmiprocentní hranice. Za rok 2004, kdy valná většina zisku zůstala nerozdělena, aby se tak stalo v následujících dvou letech, se podíl tantiém na zisku mírně zvýšil na 9,62 % (od toho roku začaly už ale razantně růst, možná i v důsledku zvýšení členů představenstva, celkové částky vyplacené za odměny, pojištění a penzijní připojištění), aby se v následujících letech 2005-08 náhle takřka zdvojnásobil a v roce 2006 vyjádřeno i v penězích poprvé překročil milionovou hranici. (Mezitím od 1. ledna 2007 začal platit zákon o střetu zájmů, který zakázal uvolněným zastupitelům a starostům delegovaným obcemi do orgánů jimi spolu/vlastněných podniků dostávat za své členství plat, ale celková částka za ně vyplacená i tak moc nepoklesla) Absolutního vrcholu bylo dosaženo při rozdělování zisku za rok 2009, kdy z necelých 10 milionů padlo na tantiémy celých 30 % a pokud od něj odečteme tři miliony, které zůstaly ze zisku nerozděleny, tak z rozdělených peněz činil podíl tantiém dokonce 43,3 %. Následujícího roku, kdy z důvodu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o tom, že tantiémy mohou být vyplaceny jen tehdy, jestliže byla i vyplacena dividenda, poklesl podíl tantiém na zisku na 22 %. Na dividendu byl použit i nerozdělený zisk z předchozích let 2007-09 ve výši 9 milionů (jeho na hromadění se jakoby náhodou kryje s dobou, kdy se na dvakrát podařilo tehdejšímu starostovi Miloši Malému z ČSSD prosadit v zastupitelstvu pro město dramaticky nevýhodnou dohodu s rakouskou EAG, kdy tato společnost měla získat ve Vaku hlavní slovo, neúspěšnou snahou do konce roku 2010 o navýšení základního jmění, aby vešla v platnost a dobou, kdy už bylo jasné na jaře roku 2011, kdy se konala valná hromada rozdělující zisk za rok 2010, že se tak nestane). Od roku 2011, byť se zisk zvyšoval, podíl vyplacených tantiém na zisku klesl na jednocifernou hodnotu a za poslední dva roky činil vždy 7 %.

 
 

Úměrné tomu, co tam člověk vykoná?

Na jednu stranu máme tu oproti jedněm, geograficky ne moc vzdáleným vodárnám, kde si byli schopni vyplácet při ztrátovém hospodaření milionové tantiémy, společnost, která generuje zisk a nikoliv ztrátu. To je třeba ocenit a nemám nic proti ocenění schopných manažerů. Pak je také faktem, že cena vodného a stočného je u nás v kraji nejnižší a také pod celostátním průměrem, čehož pokračování je ovšem už několik let spíše navzdory některým z dřívějších i nynějších zástupců města, jelikož jejich snahy o zbavení se podílu města ve VaKu by znamenaly v důsledku i velmi pravděpodobně ztrátu přístupu k evropským dotacím, kdy by pak investiční akce musely být tak, jak se to dělo v obdobných případech po celé zemi, financovány ze zvýšené ceny vodného a stočného.

Na druhou stranu pak mám pochybnost o tom, zdali je v souhrnu více jak trojnásobné zvýšení tantiém adekvátní, když vezmeme v potaz, že tyto posty jsou ve valné většině obsazovány dle politického klíče a nově jich tam bude pro politiky ještě více, jelikož zákon zrušil povinné obsazování třetiny dozorčí rady zaměstnanci, tak mám z toho mírně řečeno rozpačité pocity. Ale to ať každý posoudí sám. Třeba primátor Hradce Králové Zdeněk Fink, jenž dostává za členství v dozorčí radě Elektráren Opatovice více jak 300 tisíc ročně, tyto peníze rozdává na „stipendia“ vybraným studentům, jelikož dle něj „ty peníze jsou neúměrné tomu, co tam člověk vykoná."

PS: Coby zástupkyni města má zastupitelstvo tento čtvrtek delegovat na valnou hromadu Věru Knapkovou (ODS). Dle návrhu usnesení od našich radních tam má hlasovat jak pro tyto nové podmínky odměňování členů představenstva a dozorčí rady, tak i pro žádost společnosti České infrastrukturní, vykonávající akcionářská práva měst a obcí Holešov, Hulín, Bystřice pod Hostýnem, Chropyně, Bezměrov a Kvasice, o převodu jejich akcií na nabyvatele Energo IPT, byť představenstvo ve zprávě uvádí, že z obsahu plných mocí udělených před mnoha lety nevyplývá, že by je tímto uvedená města a obce pověřily (něco více se k problematice a možným důsledkům můžete dočíst ve stanovisku právní zástupkyně VaKu JUDr. Jany Holubcové). A co mám informaci, tak Hulín s tím patrně nesouhlasí, leč nikdo netušíme k čemu všemu se tehdy ty dané města a obce smluvně zavázaly. No jistě ale bude „veselo“, jelikož jak to tak už bývá, tak téma VaKu před volbami opět začíná ožívat.


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

23. 04. 2014 11:49 | Petr
Tak jsem koukal na stránky VaKu a ta evidentní snaha dostat se k třetině dividend až bije do očí. Jen by mne zajímalo, pro koho to ta Česká infrastrukturní dělá? Kdo si tu krádež za bílého dne asi objednal? Komu budeme z vlastní kapsy všichni dotovat blahobytný život?
14. 04. 2014 10:05 | Zajíček
Pane P. (ať jste kdo jste) proč tady zcela účelově nesprávně a nedúvodně strašíte § 272 odst. 3 zákona o korporacích? Vždyť akcionáři VaKu teprve na VH 29.4. rozhodnou, zda se společnost bude řídit dál obchodním zákoníkem nebo zákonem o korporacích a teprve až zapsáním tohoto rozhodnutí v obchodním rejstříku je toto rozhodnutí účinné. Tudíž to, jak se rozhodne na VH 29.4. se pořád řídí obchodním zákoníkem, který nic takového, co je v § 272 odst. 3 zákona o korporacích neznal - společnost nebude mít žádnou povinnost k odkupu. Navíc v režimu § 272 odst. 3 by dotčená města a obce musela sama VaK o odkoupení akcií požádat a pokud je mi známo, tak žádné z dotčených měst o akcie přijít nechce.
13. 04. 2014 13:52 | jouda
Mne spis prijdete jako nekdo,kdo se snazi omlouvat lumparnu. Jinak byste,jako clovek problematiky znaly musel mluvit jinak. Smlouvy se sporitelnou jspu totiz zjevmy pokus obejit omezevi prevoditelnosti akcii vodarem a umozneni ovladnout je soukromemu subjektu. To je nezakonne a neplaatne a pro vodarny likvidacni.
13. 04. 2014 13:37 | P.
Nevím proč, ale mám pocit, že se tady propaguje řešení situace dle par. 272 odst. 3 zákona o korporacích, tz. "povinost výkupu akcií " VAKem. Toto řešení by asi bylo pro VaK krajně nevýhodné až likvidační, ale naopak pro držitele práv a města, která prodala práva extrémně výhodná, protože z předpokládané částky za výkup by města zaplatila vlastníkovy práv jím zaplacenou část kupní ceny, sankce případně náhradu škody a ještě by jim zbyl nemalý přijem do rozpočtu.
13. 04. 2014 13:00 | P.
2 Jouda: promiňten, ale nejsem. Zajímám se o problematiku akciových společností s omezeným převodem akcii ze stanov a o jejich změněné pozici v souvislosti se změnou zákonů k 1.1.2014
13. 04. 2014 05:45 | jouda
Pane P. Vy jste pan Pergl nebo pan PENTA? To jen, abychombyli zcela v obraze...
12. 04. 2014 21:54 | johny
Já ne, to Vy jste řekl, že zaměstnance ČS lze označit za veksláky. Je ovšem s podivem, že ČS tehdy obratem převedla svůj podíl společnosti Moravská infrastrukturní, a. s. Asi to neudělala úplně zbůhdarma, ale aby před těmito obcemi posloužila jako užitečný bílý kůň a převedla podíl ke konečnému kupujícímu. Bohužel to byl teprve začátek celého příběhu.

Jinak je mi líto velmi naivních kroměřížských voličů, kteří většinou ani ve snu netuší, jakou roli v tom tento pán hraje...
12. 04. 2014 19:18 | P.
Taky nevím,jestli se bavíme o stejné věci, ale města to podepsala s Českou spořitelnou a.s. s možností postoupení práv.
Opravdu nevím, zda lze označit zaměstnance spořitelny za veksláky nebo šmejdy. :-)
12. 04. 2014 19:08 | johny
Pro P: Nevím jestli tomu rozumím, ale pokud historicky některá města z okolí Kroměříže byla navštěvována různými pochybnými veksláky, kteří nebohým a mnohdy ne zcela dobře informovaným zastupitelům těchto měst napovídali různé bláboly a polopravdy v zájmu získat jejich podíly akcií za směšnou cenu, tak průměrně morálně vyspělý člověk tuší, v čem je problém. Bohužel k nim asi nepatříte, nebo patřit nechcete.

Jsou to vlastně šmejdi s tím rozdílem, že neobchází důchodce, ale lidi disponující určitou mocí. To, že u toho někdo přímo nebyl, automaticky nevylučuje, že s nimi není zadobře.
12. 04. 2014 19:03 | Jarda1
P.: města něco schválila, ale ne převod. A ten už znemožněn není. Jinak by nebyla ani ta žádost.
12. 04. 2014 17:07 | P.
Nevím, jestli tomu rozumím, ale pokud historicky některá města z okolí Kroměříže schaválila, podepsala soubor smluv a přijala plnění ( dostala částečně zaplaceno) tak nevím v čem je problém a už vůbec nechápu, proč se tu útočí na lidi , kteří u toho vůbec nebyli a z pohledu zástupce největšího akcionáře se mají pouze vyjádřit k prodeji akcií jiných akcionářů z titulu zákona a stanov. Předpokládám, že diskutující ví, že VAK má stanovami omezenou převoditelnost akcií a zákon jasně definuje přípustná řešení při schvalování případných převodů mezi akcionáři. :-)
12. 04. 2014 10:40 | Jarda1
Nemluvil bych o nešťastnících (Hulín, Bystřice apod.), když ty smlouvy před lety uzavírali, tak někteří lidé od nich z toho mohli být velmi šťastní. Ale to je jen spekulace:)
12. 04. 2014 07:48 | Zajíček
Tak já bych byl s chválou starostky opatrný. Všichni moc dobře víme, že v Kroměříži určuje směr větru ustálené proudění ze senátu a Klárovství. To, že zastupitelstvo nic neodhlasovalo, může taky znamenat jen to, že chtějí utéct publicitě a na mimořádném zasedání, na které se tolik veřejných očí nedostane, to nějak upečou, aby si z vodárny mohli odčerpávat peníze vyvolení jedinci. A nebo někomu došlo, že jde o velké peníze a potřebuje jen vyjednat lepší honorář za lumpárnu, na jejímž konci budou ukradené akcie Hulína, Holešova, Bystřice a dalších nešťastníků, kteří se kdysi zapletli se Spořitelnou nastrčenou PENTOU, VEOLIÍ a spol. Abysme se nakonec nedivili, kolik nás bude za rok dva stát voda a že bez dotací najednou nebude v obecních pokladnách dost peněz na opravu a budování vodovodů a kanálů....
12. 04. 2014 07:31 | Informovaný Kroměřížan
Vždyť je to tek jasné. Vzpomeňte, jak před lety obcházel Kubát s PENTOU obce a města s tím, že sami VaK nezvládnou a musí si nechat pomoct - za tři stovky si chtěli koupit akcie.
Dvořáčka jsem nikdy nemusel a o jeho opileckých eskapádách hanba mluvit. Ale aspoň udělal výběrové řízení a ejhle - nabádka městu za akcie 400 milionů.
pak vynesla politická houpačka na vrchol Malého a z nějakých podivných důvodů se měla k VaKu dostat zadarmo rakouská EAG. Naštěstí nám nezbyly oči pro pláč, ale zase někteří nezbohatli, jak měli.
Ejhle, VaK po celá ta léta prosperuje, aniž by lidé platili přemrštěné ceny vody, vytváří zisk a může čerpat dotace.
Jenže ten zisk láká pořád a tak teď chtějí ukrást akcie menším městům a obcím a přes dividendy odsávat zisk VaKu do svých kapes přes nastrčenou firmu.
11. 04. 2014 22:11 | Toník
jirko, nemám se zač stydět, se všemi jmenovanými mám osobní zkušenost, která mne vlivem jejich jednání vede k tomu, co jsem napsal. Jste naivní, to jsou navenek jen jejich hry pro lidi, v pozadí hraje úplně jiný orchestr, ale na ten, Vám vstupenky nedají.
11. 04. 2014 10:05 | jirka
Toníku, o kom si teda myslíte, že má tu rovnou páteř a čisté svědomí? Já bych ruku do ohně nedal ani za Vás. Svatá prostoto, kde berete tu odvahu šmahem kádrovat a zařazovat toho k těm či oněm? Já být Vámi, bych se zastyděl. Alespoň.
10. 04. 2014 20:38 | Vojta Navrátil
Toníku, starostka dnes moc nepotvrdila Vaše mínění, že chce ten VaK prodat.
10. 04. 2014 18:52 | Toník
Na rozdíl od jirky, smekám před odvahou Marie napsat to co napsala a že je stále na radnici, no a co má dělat, v Kroměříži se práce dost špatně hledá a nahlodávat zevnitř a podávat správné informace správným lidem také není k zahození.
10. 04. 2014 18:50 | Toník
Že mamon je napříč politickým spektrem čarovným lákadlem. Dvořáček chtěl prodat VaK, Malý chtěl prodat VaK, Hebnarová chce prodat VaK a tahá za drátky zase Malý a dnes jsem potkal dopoledne v Kauflandu Malého řiditele bývalého poslance Smýkala, tak teď je mi jasné proč se tu zničeho nic objevil. V den jednání o podpisu smlouvy s EAG byl dopoledne na radnici taky. To je aspoň ten správný šizuňk a podvodník.
A jirka, zdá se, je jedním ze zastupitelů a nebo je na prodeji VaKu dosti zásadně zainteresován. Nikdo jiný, kdo má páteř a čisté svědomí, by totiž takové řeči nemohl vést.
10. 04. 2014 18:07 | radikál ?
Osud zcizení pitné vody občanům Kroměřížska se odvíjí zejména od r. 2010, kdy se pokusil tehdejší starosta odprodat většinový podíl ve VaKu do soukromých rukou za cca 400,-mil.Kč.To vzbudilo velký odpor občanů a naštěstí k realizaci nedošlo. Tehdy nová volební štika, Šance pro Kroměříž, měla odpor proti zesoukromění jako hlavní předvolební hit. A světe div se, titíž zarputilí odpůrci po zvolení zčista jasna podporovali plán starosty Malého předat ovládnutí VaKu do rukou Rakouské EAG zadarmo. Jak je vidět, historie se opakuje. Chuť získat prakticky jistý zisk na úkor občanů stále nedá někomu spát a zákulisní hybatelé kroměřížského dění stále kují své pikle. Smutné a alarmující je, že ti, kteří by měli pečovat o veřejné blaho hledí především na blaho své podle hesla „bližší košile než kabát“. Co s tím? K nápravě věcí veřejných je možné jen jedno, při nejbližších volbách ty zpřařence naoko se obměňujících, ale v podstatě stejných kamarádíčků z radnice vymést.
10. 04. 2014 18:05 | Toník
Jirko, o kom to tady blembláte, o Malém,Číhalové, Hebnarové, Šindlerovi, Křemečkovi, Kenšovi, Šimůnkové a dalších podvodníků a zlodějů, kteří vymýšlí, jak okrást občany města?
10. 04. 2014 13:57 | Jarda1
Ještěže jste se jirko hrdinsky podepsal, když jste to všem tady tak "nandal"
10. 04. 2014 12:46 | jirka
O co vám jde? Ti co i tu nejvíce křičí jsou stejní ne-li horší než ti, o které se tu otíráte. Ti co tu křičí a spílají vlastní luxusní baráky, vily, mají dobré fleky a na jejich rejstříku by se toho také dost našlo. Pěkně si hoví v zápecí a jen vykřikují. Přesně to zde napsal Tomáš, měli jste také možnost, měli jste bohaté tatíky, co šli kam vítr tam plášť, všem se dařilo slušně, měli jste šance. Divím se pí Marii, že v takovém svinčíku vydržela a drží se dál. Já bych se na to okrádání chudáků občanů nemohl dívat.
10. 04. 2014 11:06 | Vojta Navrátil
Panu Břízovi,
Karel ml. už v novinách nedělá. Dneska se to bude projednávat na zastupitelstvu, publicitu tomu uděláte, když přijdete v co největším počtu na to zastupitelstvo.
10. 04. 2014 07:00 | Petr Bříza
Vzkaz pro p.Tomana st.nebo ml. Pane Toman, pokud mate zajem, pani Marie (viz nize) celkem jasne popsala co se na radnici v KM chysta a kdo zatim stoji (vsichni vime). Muzete prosim o tom napsat do celostatnich novin nebo alespon na internet.verze novin, do kterych pisete ? Jedine medializace je pro kromerizske lumpy na radnici to, co je muze zastavit. Pomohlo by take srovnani, jak s Vodarnami hospodari srovnatelna mesta v Nemecku nebo Rakousku, tam si hlidaji mestske vodarny jako oko v hlave a zisk rozdeluji zpet mezi obyvatele formou dotaci na MHD, opravy chodniku, lavicky v parcich....V Kromerizi se budou penize z VaKu rozdelovat na soukroma konta soukromych lidi..... Udelejte to prosim v zajmu obyvatel Kromerize a okoli ! Dekujeme
10. 04. 2014 06:18 | Marie
Dělám na radnici řadu let a vím, že VaK Kroměříž řídí fundovaný menežment v čele s ředitelem. Daří se jim v podnikání a ti političtí trafikanti v představenstvu a dozorčí radě nemusí hnout prstem. Zisky, které si VaK vytvoří z plateb za vodu od občanů a firem si mezi sebe rozdělí, aniž by si to zasloužili. A teď chtějí zisk určený do rozpočtů měst a obcí vyvést fintou do soukromých kapes. Každý tady ví, kdo za tím stojí, nikdo to nahlas neřekne a přitom je jasné, kdo hýbe radnicí a městem schovaný za imunitu a za majetek. Přitom řadu let mnozí varují, že to Vak může položit, připravit o dotace a udělat z vody v Kroměříži pořádně předražené zboží. A zase to zaplatí občan a zase se občana nikdo nezastane. Říct víc, tak přijdu o práci, ale třeba se tím začne zabývat policie na základě udání, které jsem viděla. A pak spadne klícka imunita neimunita, majeteček nemajeteček.
10. 04. 2014 00:01 | Zdeněk Horáček
A to nikomu nevadí, že Vak tak přijde o dotace a města a obce místo využití zisku z Vaku budou muset draho budovat kanalizace, obnovovat čističky a nikdo jim na to nedá ani korunu jen proto, že zisky z Vaku odčerpá soukromá firma nějakých Netopilů (tedy pokud za nimi nestojí někdo úplně jiný nám všem dobře známý)???
Jak vidět, nikomu na lidech nezáleží a každému je jedno, že třeba ve Zlíně už na to doplatili. Co na tom, že soudy rozhodly, že je to lumpárna a protiprávní jednání, co udělala Česká spořitelna a spol. s akciemi Vaku ve vlastnictví některých měst a obcí - vodu tam mají předraženou, peníze na obnovu kanálu a čističek horkotěžko shánějí.....
To chceme dopadnout stejně?
09. 04. 2014 23:55 | Zdeněk Horáček
COŽE???? Oni tu zlodějnu s Vakem chtějí fakt dotáhnout do konce? Nevyšlo jim to s rakušákama, tak teď nastrčí Netopilovic famílii? Vždyť se stačí podívat co je to zač - dluhy státu, firmy bez sídla, exekuce a pro zametení stop řízená likvidace. To se nikdo nebojí, že něco podobného budou vyučovat v našem Vaku? A co potom, až získá významný podíl soukromá firma a bude odčerpávat přes dividendy zisky, které jim tvoříme my obyčejní občané?
http://www.transparency.cz/pri...
Vždyť se ví, že to bude pro nás pro všechny katastrofa už řadu let. Co Zlín, Olomouc, Praha, Ostrava a jiné VaKy? To nás mrzí, že máme vodu o polovinu levnější, protože VaK spravují obce? NECHÁPU.
Jedině lump, darebák nebo korupčník může souhlasit s něčím takovým bez ohledu na občany - kteří to nakonec zaplatí v ceně vody. Hnus...
09. 04. 2014 23:37 | Jan Suchý
Po těch letech začínám mít pocit, že bez pana Malého a šedé eminence Klára se tady neobejde žádná lumpárna. jen by mne zajímalo, jak dokázali přesvědčit kroměřížskou radnici, aby s tímhle tunelem na městskou vodárnu souhlasila... A ještě za sebe nastrčí firmu, která se chlubí tím, jak se napakovala na slunečních elektrárnách. Tak to vypadá, že kroměřížané budou nejen platit za lumpárny v elektrice, ale taky za lumpárny ve vodě. Prostě hloupý občan nesedící s nimi u jednoho stolu bude financovat jejich blahobyt.
08. 04. 2014 19:15 | Toník
A zase ten Miloš Malý, ten dobrák, který se usmívá na všechny strany a potom podráží koho jejen možné a hrabe do své kapsy, jeho počet placených funkcí je řada a ne malá a ne málo placená. Jsou to darebáci, jeden vedle druhého a napříč politickým spektrem.
08. 04. 2014 19:01 | Vojta Navrátil
Tomáši, já v té době rozhodně neměl šanci se stát akcionářem:)
08. 04. 2014 18:25 | Tomáš
Nu pane Navrátile a Votrubo, to je demokracie. Co si kdo odhlasuje, to má. Koneckonců i Vy jste měli šanci se nyní podílet...., tedy stát se před lety akcionáři... Otázka je totiž úplně v něčem jiném, v morální vyzrálosti společnosti. A ta prostě silně kulhá, ostatně není divu, když uvážíme z čeho se u nás rodila. Věru, máme hodně co dohánět (zda vůbec ?....) Ono to třeba, ač nepřímo, souvisí s právě diskutovanou otázkou kroměřížské Podzámky, otázkou odstavení ing. Dokoupilové (a vůbec kvalitních a věcí znalých zaměstnanců). Přes to všechno buďme rádi i za tu naši nedokonalou demokracii. I když, bohužel, případ ing. Dokoupilové tak nějak odpovídá manýrům, obvyklým právě na východ od nás, v "Liliputinově Velké říši". Nesouhlasíš, máš jiný názor, tak jedeš...
08. 04. 2014 13:38 | Karel Votruba
Hnus ! Nez aby se zisk z Vodaren, ktery se vybere od obcanu mesta a okoli, rozdelil zpet mezi obcany jako jsou treba obnova lavicek, detska hriste, domovy duchodcu apod, proste pro dobro obyvatel a pekne mesto, tak si cpou penize do kapes lide, co ani nepohnou prstem !!! To je demokracie ? To je horsi nez za komunistu.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...