„Dostali jste obálečky,“ pravila starostka zastupitelům.

Čtvrteční jednání zastupitelů začalo na žádost přítomné redaktorky České televize (čas 14:59) předřazeným bodem, týkajícím se projektu kreativního centra v prázdné budově na Hanáckém náměstí. Předkladatel a zastupitel Pavel Motyčka (KDU-ČSL) nejprve ve své prezentaci nastínil pět základních variant, které šly s budovou dělat (prodat – nový majitel ji zbourá či udělá z ní ubytovnu; město samo ji zbourá; budova se nechá chátrat dál a posléze se také bude muset zbourat; zrekonstruovat a využít pro kreativní centrum; zrekonstruovat a vymyslet jiný projekt). Zároveň měli zastupitelé k dispozici studii ekonomické náročnosti a její oponenturu, kdy se navrhovalo využít část prostor pro neziskovky (které by si samy hradily energie) a část pro komerční aktivity (například hostel a sociální kavárna). Celá následující debata zastupitelů se ve zkratce vedla o tom, zdali se posunou dále či nikoliv: Motyčkova koncepce navrhovala posunout se dále, aby možní zájemci věděli na čem jsou, tedy zdali zastupitelé budou chtít o něčem takovém vůbec uvažovat, a to vypracováním zadávací dokumentace a stanovením harmonogramu postupu, kdy by se zjistilo, zdali je kvůli dotacím možné dostat výjimku z čerpání veřejné podpory a objekt se mohl v případě kladného stanoviska a úspěšného čerpání budovat po částech. Naproti tomu zastupitel Jaroslav Adamík (KSČM) navrhoval, aby se projekt dopracoval s tím, že zastupitelé dostanou nejprve na stůl podepsané smlouvy o smlouvách budoucích s nájemci. Na to oponoval Motyčka s tím, že dokud město neudělá alespoň nějaký konkrétní krok vpřed, tak žádný subjekt se mu nemůže k ničemu zavázat, jelikož neví, zdali město takto objekt chce využít. K tomu se přidal i Richard Kreml (SZ), jenž argumentoval, že žádný subjekt „kavárna“ či „hostel“ doposud neexistuje, tak to logicky ani nemůže podepsat a pokud se nepohneme z místa, tak se nemůžeme zeptat na to, zdali vůbec můžeme mít výjimku z čerpání veřejné podpory. A ironicky podotkl, že když krajští zastupitelé schvalovali před lety vybudování průmyslové zóny v Holešově, tak tam měli v podkladech uvedené subjekty, které tam chtějí být a stejně tam dodnes nikdo není. Místostarosta a senátor Miloš Malý (ČSSD) konstatoval, že se mu tam spousta věcí líbí, ale že je skeptický co se týče ufinancovatelnosti. Následně se ještě sáhodlouze diskutovalo, kdy se pro schválení Motyčkova návrhu na usnesení krom něj a Kremla – hovořící jménem zastupitelů SZ – vyslovoval i Ondřej Debef (zvolen za KDU-ČSL), oponenty byli naopak už zmínění Adamík a Malý. Na závěr Motyčka ještě pravil, že všechny případné kroky by musely projít zastupitelstvem a kdykoliv se to může stopnout, přičemž protinávrh je tak dobrý k tomu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Minimální požadovaná většina 14 z přítomných 21 zastupitelů se ale i tak pro tento protinávrh vyslovila.

Z dalších bodů schválili zastupitelé rozpočtové opatření, kdy navýšili o 1,25 mil. (bez DPH) dotaci na opravu zimního stadionu. Tato částka, o níž starostka Daniela Hebnarová (ODS) i šéf sportovišť a zastupitel Karel Holík (ČSSD) doufají, že se zásluhou výběrového řízení sníží, má sloužit k opravě jižní a severní stěny obvodového pláště zimáku, kdy jestliže pravděpodobně začne v létě vedlejší výstavba obchodního centra, tak se to už nebude moci realizovat. Trochu později, při nástinu plnění rozpočtu šéf finančního odboru Radim Hlaváč konstatoval, že pokud budou do konce roku na rozpočet ještě nějaké další požadavky v řádech milionů, tak bude těžké, vzhledem k dosavadnímu daňovému plnění rozpočtu, najít peníze. Svou trochu do mlýna následně přispěl i zastupitel Vladimír Křemeček (KSČM), jenž se zeptal, kolik jsme zatím dostali z hazardu a zdali by se nemělo vzít v úvahu, že by se do budoucna, pokud by se zrušil zákaz platný od začátku příštího roku, mohly z daného příjmu rozpočtu financovat tyto záležitosti. Dle Hlaváče přišlo meziročně za první čtvrtletí méně peněz než loni, jelikož nové automaty se už nepovolují a u těch starých povolení dobíhají, takže je otázkou, zdali vůbec obdržíme v rozpočtu zanesených 14 milionů.

Příjemně mě překvapila starostka svým razantním postojem u bodu 4/3 týkajícího se nominace zástupce města na valnou hromadu Vodovodů a kanalizací Kroměříž (VaK) a pověření v tom, jak tam má hlasovat. Na žádost společnosti Česká infrastrukturní, vykonávající už drahná léta akcionářská práva za Bystřici pod Hostýnem, Holešov, Hulín, Chropyni, Bezměrov a Kvasice, byly na jednání valné hromady zařazeny body, ve kterých žádá o souhlas s převodem akcií uvedených měst a obcí i několika akcií svých na společnost Energo IPT, byť dle představenstva VaKu z plných mocí nevyplývá, že k tomu daly daná města a obce souhlas (a třeba Hulín dle mého zjištění s tím také nesouhlasil). Dle elaborátu, který vypracovala právní zástupkyně VaKu, je několik možností, jak se Kroměříž coby hlavní akcionář může zachovat, a Hebnarová konstatovala, že musíme být velmi obezřetní, aby město případně v budoucnu v důsledku špatně zvoleného kroku neplatilo více než si dokážeme představit. Vyslovila se pro to, aby zástupce města na valné hromadě požádal o stažení těchto bodů a v případě, že se to nezdaří, aby nesouhlasil s jejich schválením. Také dodala, že nechá kvůli tomu vypracovat další posudek od "nějaké advokátní kanceláře" a ještě před valnou hromadou, která se bude konat 29. dubna, kvůli tomu nechá znovu svolat zastupitelstvo na 24. dubna. Tento postup v diskusi pochválili i zastupitelé Adamík a Motyčka, kdy druhý z nich ale zároveň konstatoval, že krom těchto bodů mu navíc vadí i návrh nového odměňování členů představenstva a dozorčí rady, zvláště pak tantiémy, které se mají oproti letošnímu roku zvýšit na více jak trojnásobek (ze 7 % na 22 %), mu přijdou v současné ekonomické situaci a počtu nezaměstnaných jako neúcta vůči spoluobčanům. S tímto bodem splynulo i původně plánované samostatné vystoupení ředitele a šéfa představenstva VaKu Ladislava Lejsala, jenž předestřel, že aby nadále měla společnost přístup k eurodotacím, musí mít i do budoucna většinu ve VaKu obce. Dále také pravil, že máme v okrese čtvrtou nejnižší cenu vodného a stočného v celé zemi a rovněž tak z celé země se k nám jezdí dívat delegace na unikátní úpravnu vodu.

Co se týče kácení lesíku v Altýřích, o kterém jsme Vás už dříve informovali, tak na dotaz zastupitelky Ley Pískovské (zvolena za VV) sdělil náměstek ředitele Kroměřížských technických služeb (KTS) Petr Sedláček (ODS), že ne zrovna ideálně proběhla informovanost místních občanů a lesík byl vykácen, jelikož byl nebezpečný pro provoz letiště, kdy za větru vytvářel nebezpečné víry. Aktuálně se řeší, jaké stromy tam nově vysázet, jelikož skácené topoly byly naprosto nevhodné a pro jejich dřevo se i špatně hledá odbyt.

A na závěr pravila starostka zastupitelům: „Dostali jste obálečky.“ Každý z nich v ní měl najít pozvánku na koncert. Nebo, že by ne?:)

 


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

02. 06. 2014 22:53 | johny
ještě něco pro dědka:
http://www.ceskatelevize.cz/ct...
27. 04. 2014 22:32 | babka
:)) psala jsem o tom, že s relativně malou pomocí jsme většinou schopní vydržet dlouho bez právě té nákladné péče v pozdějším stadiu. Možná jsem se nevyjádřila zcela srozumitelně. Jakákoli delší nemoc výrazně pohne s rozpočtem, o tom není třeba se přít. Ale vím z vlastní zkušenosti, jak těžké je sehnat pomoc i pro člověka, který si velmi poctivě na stáří našetřil. Není všecko "jen" o penězích. Bohužel, každý má jen své zkušenosti a málokdo je ochotný vnímat i zkušenosti nedejbože názory jiných. Kdyby byla lepší vůle ke komunikaci, byla by i snazší cesta k nápravě. Třeba aby právě ty služby byly dostupnější. Peníze jsou, jen nejdou tím správným směrem. Realita je mi osobně přibarvována skutečně zajímavě, proto jsem neodolala a vnutila se do této diskuse. Přeju vám dobré lidi okolo.
23. 04. 2014 11:49 | R.
babko, mám dojem, že si realitu skutečně přibarvujete.... Nějak mi to celé připadá na lehké pominutí smyslů. Co to plácáte za hlouposti o výchově? Kdo z většiny smrtelníků si může dnes dovolit zaplatit pečovatelskou službu například na 6-7 hodin denně??? (aby si teda oddechl), jedině páni poslanci nebo bohatí "podnikatelé". V naprosté většině rodin je to tak, že zůstanou staří, děti se odstěhují (a mnohé z nich jsou finančně na tom ještě hůř než důchodci!).Doporučuji, ještě jednou si přečíst pozorně příspěvek Lumíra.
22. 04. 2014 09:08 | Lumír
Babka: Říkáte služby, ač nerad, musím zde připomenout finanční stránku věci. Z vlastní zkušenosti. Víte kolik stojí hodina pečovatelky? Náklady na domácí několikahodinovou péči (nikoli celodenní, to je už ústav) se šplhají do závratných výšek, které spolknou celý důchod, ev. přiznaný příspěvek na péči (pokud je) a protože ani to nestačí, rodina (pokud je) musí ještě doplácet. Ač bych otce rád měl doma i při jeho diagnoze, aby alespoň trochu vnímal domácí prostředí a necítil se osamoceně, prostě na platby za ty vaše "služby" už nebylo (jedině na dluh). Tudíž konečným řešením byl ústav. A i zde náklady přesahují výši celého tátova důchodu, vč. příspěvku na péči. Stále doplácím, i když ne tolik, kolik bych musel, pokud by otec zůstal doma. Nevím jak to zvládnu až zanedlouho půjdu sám do starobního důchodu. Asi budu muset poníženě žádat stát o nějakou tu almužnu. Takže tak babko,
20. 04. 2014 23:58 | johny
babka: děkuju a přeju barevný podzim života! :-)

dědek: děkuju za přání, zabezpečit se snažím. Ale určitě moje hlavní zabezpečovací činnost na stáří nejsou výkřiky na internetových diskusích. Co se týče osamocenosti seniorů, nechápu, proč by s tím bylo nutno počítat. Já s prarodiči trávím čas rád a věřím, že nejsem sám. Potomci jsou vždy vychováni k obrazu svých rodičů, takže jste možná něco podcenil. Bohužel.
20. 04. 2014 09:55 | babka
Milý dědku, žiju v malé obci, a to, o čem se tu bavíme, znám z několika úhlů pohledu. Nemusí žít několik generací v jednom bytě. Důležité jsou služby, aby rodina stíhala také dýchat. Přeju pevné zdraví a hoooodně tolerance.
18. 04. 2014 09:41 | dědek
Johny, nevím jakou finanční "gramotnost" ve smyslu "zabezpeční" šlo očekávat u příjemců nízkých platů např. u nekvalifikovaných pracovníků, pracovníků v zemědělství a pod. ale i u ostatních příjemců podprůměrných platů. Myslíte si, že tito lidé, tedy dnes starší ročníky, se dříve mohli na důchod nějak finančně "zabezpečit"?. To si asi děláte dobrý den. No já vám a vašim ratolestem přeju, ať se na ty vaše důchody dobře zabezpečíte, pokud bude z čeho.
Ŕekl bych, že k nedobrému stavu přispívá u starších spoluobčanů hlavně obava z ekonomické situace. S osamoceností se už tak nějak musí počítat. To je ale jiná kapitola. Naopak mnozí z důchodců se lépe cítí v domovech než "u vlastních". Váš případ je spíš výjimka, možná máte dostatečné prostorové podmínky, vlastníte domek nebo dvougenerační byt. Ne každý má ale takové podmínky. Záleží případ od případu.
Babko, nikdo nestaví generace proti sobě, ony už totiž pěkně dlouho proti sobě stojí. Pokud jste si neráčil(a) povšimnout. A bohužel, bude ještě hůř. Pokud to nevidíte kolem sebe, pak nevím kde žijete.
18. 04. 2014 07:36 | babka
Články mají tu skvělou vlastnost, že rozvíří diskusi pod nimi. Johny trefil hřebíček - osamělost starých lidí. Naše výchova a život v prostředí jakési bezpečnosti a zajištěnosti je nepřipravila na podlost a bezmocnost. Je skvělé, může-li s námi rodina (a veřejnost) aspoň občas komunikovat. Bylo by skvělé, kdyby bylo možné zaplatit si občasnou pomoc s úklidem (a neotravovat rodinu, která tak často nemá čas a nepovažuje ty drobnosti za důležité). Kdyby "bezplatné zájezdy" neorganizovali jen "šmejdi". Je spousta krásných míst, kam se dá zajet a podívat, pobýt mezi lidmi, možná být i radou užitečný jiným - spousta starších má zkušenosti ze všech činností od zahrádky, stavby či údržby domu po vaření, šití, štrykování... Důchodce, sedící bezmocně v nepořádku u depresívní televize, je smutný, vzteklý, protivný všem okolo. Stařík s drobnou pomocí může být užitečný do vysokého věku, spokojený a vstřícný, nikoli nešťastný, že už nestíhá kompletní péči o rodinu jako dřív. Péče o velmi bezmocné je jakžtakž ošetřena, na různých úrovních v různé kvalitě. Ale před tímto stadiem je velký prostor. Stavět proti sobě mladé a staré je nesmysl. Při vhodném uspořádání je nám spolu dobře. Gratuluju babičce Johnyho k vnoučkovi.
17. 04. 2014 19:38 | Petr Pálka
Kroměříž se stala světovou viz http://www.ubytovanikromeriz.c...
17. 04. 2014 08:06 | Lenka
Pro johny: zřizovatelem domova pro seniory může být v podstatě kdokoliv, pokud však chce být také financován z dotačních prostředků MPSV (do budoucna krajů), musí být součástí sítě soc. služeb (v příp. Kroměříže tedy Zlínského kraje). .....
16. 04. 2014 20:50 | johny
Tak paní Jano, to jste mi to teda "nandala", sypu si popel na hlavu a stydím se, byť vlastně nevím za co. Pozorný čtenář vyčetl mezi řádky, že jsem opatrně poukázat na to, že za mnohdy neveselou finanční situaci stojí větší či menší negramotnost v osobních financích uplatňovaná v předchozím životě (ta je u nás dost mizerná napříč věkovými skupinami, takže ani zdaleka nemířím jen na důchodce). Mělo by být také v zájmu města zřizovat určitá nezávislá poradenská centra (zdůrazňuji poradenská, nikoliv zprostředkovatelská), která by anonymně dokázala jednotlivcům i rodinám poradit, jak nejefektivněji naložit s disponibilními příjmy. Druhý problém seniorů velmi dobře ilustruje problematika tzv. šmejdů, což jsou v podstatě lidské zrůdy. Četl jsem kdysi rozhovory s okradenými a překvapil mě napříč opakující se motiv jejich nákupů u šmejdů - oni jsou vlastně hodní, protože jsme si s nimi mohli aspoň trochu popovídat. Tyto loupeže za bílého dne jsou trpkými plody povětšinou minimálního zájmu mladších členů rodiny o ty starší. Takže zatímco všichni se pohoršují nad šmejdy, jen málokdo si uvědomí, že k jejich existenci nepřímo přispívá. Asi i přes svou péči o babičku mám podle Vás nehorázné názory, ale uvědomte si, že nejlepším lékem je vždy prevence. Vzhledem k tomu, že v ČR žije kolem 600 tisíc seniorů jednotlivě v domácnostech, věřím tomu, že mnohem víc než finanční tísně se bojí nekonečné samoty. Každý ať si v tomto směru sáhne do svědomí...

Pane důchodce + takydůchodce: spíš jen heslovitě:
1) anketu k budově na Hanáckém náměstí pořádalo město a každý měl možnost se tam vyjádřit. Přiznám se, že jsem nic nezaznamenal o domově důchodců. Totéž platí i o pozdější anketě pánů z Kroměřížana, nevidím, že by někdo něco takového navrhoval.
2) Nejen, že v bodě 1 chodíte s křížkem po funuse, ale pláčete i na špatném hrobě. Domovy důchodců zřizuje kraj, nikoliv obec. Pan Motyčka je sice i krajský zastupitel, ale taktéž v opozici. Obraťte se proto na představitele vládnoucích levicových stran.
3) Pokud jde o církevní zařízení, na jejichž existenci tady narazil pan Rozehnal v souvislosti s restitucemi a která jsou doceňována i prezidenty (viz Havel, Zeman), tak pro ně ten systém financování v ZL kraji není nastaven úplně dobře v porovnání s jinými kraji, třeba Pardubickým. Od toho se odvíjí i počet volných míst, který se Vám zdá nízký. Opět odkážu na kraj, který to má v kompetenci.
16. 04. 2014 17:26 | Alex
To Jeroným - Přesně vyjádřeno.
16. 04. 2014 08:58 | Jana
Myslím, že téma důchodci, stárnutí populace a její zabezpečení ve stáří je sud střelného prachu, který hrozí dříve či o málo později pořádnou melou.Proto by zájem města o řešení měl být prvořadý. Názor Johnyho je nehorázný, navzdory jeho údajné domácí péči o babičku. Měl by se stydět. Jestli je toto většinový náhled mladé populace na seniory, pak potěš pánbůh! Město snad v posledních letech něco v tomto směru přece jen udělalo, nový domov v Purkyňce atd., ale je to pořád málo. Úprava kasárenského objektu na Hanáckém náměstí pro účely služeb pro seniory by myslím byla velice prospěšná. Je to dle mého dobrý nápad. My mladší a střední generace rádi počkáme na sportcentra a j., vždyť jednou i my budeme potřebovat péči a pak budeme rádi, že podobná zařízení (a také dosažitelná sociální bydlení) budou k dispozici. Pro město by to měla být jedna z hlavních priorit.
16. 04. 2014 07:54 | Jeronym
Prave ty neziskovky jsou v zahranici placeny prave z mestskych firem, ktere vlastni mesto a prave mestske firmy do tech neziskovek odvadeji urcite procento zisku. Krasny priklad je VaK Kromeriz, ktery vydelava a zisk plyne kam ? Kdo presne dostava zisk z VaKu ? A o co se snazi zastupitelstvo, starostka ? Pan senator Maly ? Uvedomte si, ze nejen VaK vydelava, ale muzou vydelavat i dalsi mestske firmy a organizace a z tech muze mesto financovat neziskovky, obnovu parků, lepší služby pro obcany, seniory....A chce to mesto ? Chce to staroska ? Chce to pan senator Maly ? Nebo chteji hlavne financovat svoje soukroma konta ? Mesta v zahranici maji sve Vodarny (ktere neprodaji), sve Technicke sluzby, sve Teplarny (spaluje se komunalni odpad a teplo se preprodava obcanum), atd atd...a zisk z techto firem je v mestske kase a ten zisk se prerozdeluje zpet do mesta ! NE do kapes zastupitelu nebo cizych firem napr.z Prahy !
15. 04. 2014 16:21 | Petr Pálka
Text na nově odhalené pamětní desce K.Krylovi:
V TOMTO DOMĚ SE NARODIL
KAREL KRYL
12.4.1944-3.3.1994
BÁSNÍK A PÍSNIČKÁŘ
OSOBNOST PRAŽSKÉHO JARA 1968
A SAMETOVÉ REVOLUCE 1989

K tomu lze jen s Krylem říci: "Úloha osobnosti v dějinách sestává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat." Viz Marat ve vaně
A na to, že byl osobností jen v době krátkého jara a o sametovém podzimu, jak tvrdí deska v Březince, toho stihl dost.
15. 04. 2014 09:33 | takydůchodce
Johny, jistě že domovy pro seniory nezajistí důchodcům ty optimální podmínky nebo jak píšete "štěstí". Váš případ, že se můžete starat o babičku v domácím prostředí je ale dnes vzácnou výjimkou. A pak, jsou stádia stáří a nemocí, kdy je potřeba odborné péče, kterou poslouží pouze zdravotnicky odborně školený personál, nikoli rodina, ta už vtakových stádiích prostě nestačí. To pak už jinak řešit nelze, a s vaší "infrastrukturou", kterou podla vás si měli důchodci zajistit za života sami (z těch obecně nízkých příjmů?), už vůbec ne. Víte co dnes pobyty a služby v domovech stojí? Že vám zdaleka nestačí celý důchod? Ve vašem naivním pohledu na takto složitý problém,( který ale je akutně třeba řešit a neodkládat) vás omlouvá jedině věk a životní nezkušenost. Váš pohled je zároveň vzorkem myšlení dnešních mladých lidí a cítím z něj bohužel nesolidárnost a egoismus. Ano byly půjčky a různé "výhody" které vzpomínáte, ale ty sanovaly nedostatečnou úroveň ekonomického zajištění, nízkých výdělků (proto i tehdejší nízké ceny a pod.). Vy mladí máte vůči nám starším mnohem lepší výchozí podmínky, v mnoha případech můžete za prací mimo republiku, můžete podnikat ... a zajistit si mnohem lepší příjmy než my tenkrát.
14. 04. 2014 20:47 | Toník
johny: já vím, že to zhltne Radovan Křemeček a jemu podobní. Tento stát to ale umožňuje a jedním z ěch, kteří přihlíží a nic nedělají je i Miloš Malý, jako senátor s tím může něco dělat, ale posedává s Křemečkem na Centrále ve výborné náladě, takže mu z toho třeba taky něco kape.
14. 04. 2014 20:45 | johny
Zeptám se neutrálně až spíš trochu filosoficky, protože mě to opravdu osobně zajímá. A taky proto, že si to neumím sám zodpovědět, protože jsem úplně jiná věková skupina. Nuže, opravdu zajistí štěstí důchodcovo pouze materiálno v podobě nových domovů pro seniory, nové baráky a budovy a byty? Nebo je to spíš poptávka po kvalitních sociálních službách, které jsou u nás financované zuby nehty tak, aby splnily co mají? Anebo ještě něco jiného, třeba touha po kontaktu s vrstevníky, případně kvalita vztahů s okolím, rodinou apod. Měl jsem dvě tetičky v domově důchodců a přišlo mi, že vlastně ani jedná tam šťastná nebyla, protože si vždycky stěžovaly na ty okolní babky, jak je štvou. Naopak sami se staráme o babičku, která žije napůl s naší rodinou, většinou jí chodíme nakupovat my, ale k tomu využívá částečně i sociálních služeb (donáška obědů a občasný úklid) . A myslím, že je to ideální řešení pro obě strany - žijeme vlastně odděleně, ale společně, obě strany mají dost svého soukromí. Z logiky dnešního pohledu mi přijde, že za celou dobu ekonomické aktivity měli dnešní důchodci dost času si vytvořit potřebnou infrastrukturu pro stáří, od starajících se dětí počínaje až po koupi bytu konče. A to ještě měli v době svého mladí různé sociální výhody, novomanželské půjčky, o němž se nám mladým dnes může jenom zdát a o to máme oproti předchozím generacím vlastně horší pozici. Tak nevím, našel by se nějaký pohled z druhé strany?
14. 04. 2014 08:33 | Otakar Rozehnal
důchodce: pane, máte svatou pravdu. Ale jak vidět, nikoho tato problematika nezajímá. Pan Kroutil a jiní připomínají krativní centrum a bůhví co. Prostě město si musí vyšetřit prostředky i na sociální potřeby svých obyvatel. Nevěřím, že by se projekt s nějakou dotací EU nenašel. Jen mít zájem. Ten ale není, protože důležití jsou cyklostezkaři, zábava a vyžití mladých, atd.atd. Na staré a starší se nějak nemyslí. Přitom deficit v počtu míst pro lidi důchodového věku v různých typech sociálních zařízení jen v Kroměříži je víc než znepokojivý. Ne každý bude mít na soukromá zařízení sociálního typu, která bohužel jsou založena zpravidla jen na co největším zisku. A církevních zařízení kde jsou řádové sestřičky je málo, (přičemž naši spoluobčané k tomu všemu ještě volají po zrušení církevních restitucí) tudíž z čeho by církve měly tato zařízení asi provozovat, že ano (opravdu dementní uvažování, jinak to nelze nazvat). Takže ve výsledku: mládí vpřed a staří do komor, jak jsem to od už od dětí pubertálního věku slyšel.
13. 04. 2014 22:33 | johny
Toník: ty peníze na ubytovny jdou hlavně do kapes majitelů budov, ne těch "sociálů" co v nich bydlí.
13. 04. 2014 20:02 | Toník
Jsem přesvědčen o tom, že současné zastupitelstvo už nerozhodne nic důležitého. Nechtějí se už zavazovat a myslím, že se to celé sune k další nabídce prodeje budovy a to za cenu nižší než minule, tedy cca 5 mil. Kč a on se zase nějaký ten Brabec či Kuropata najde, ale prodeji by mělo předcházet jednoznačné opatření o účelu využití budovy, jinak to opravdu hrozí ubytovnou pro sociály, kteří nás již teď stojí miliardy Kč ročně a jsou černou dírou a okrádají nás.
13. 04. 2014 19:52 | Zdeněk Dvořák
Mně zaujalo, že se pořád mluví o hostelu, vychází to dobře v číslech "pohyb turistů vs. kapacita ubytování ve městě"?
13. 04. 2014 11:47 | Vít Kroutil
T. : Pokud k tomu mohu něco podotknout, tak ten projekt není postavený na tom, že tam budou jen neziskovky. Zisk pro centrum by mohl plynout například z hostelu, kavárny nebo pronájmu prostor. Jinak samozřejmě i neziskovky mohou mít příjmy, které by zaplatily náklady.
Co podle mě zatím město úplně ignoruje je samotná myšlenka kreativního centra. Ono se do strategického plánu dobře píše jak se tu bude podporovat turismus, drobné podnikání, jak je problém udržet tu mladé lidi a jak se má podporovat vzdělávání a volnočasové aktivity, ale když přijde na věc...
Plánování v našem městě (nejen) se bohužel spíš řídí tím, na co se dává dotace než tím co je potřeba.
13. 04. 2014 09:54 | T.
Taková doplňující otázka pro Kamilu: A kde vezmou peníze ty neziskovky, když jsou to neziskovky?
Je v Kroměříži tolik organizací, neziskovek, šikovných lidí, že to má potenciál nějak rozumně ten barák obsadit, zaplatit a vyvíjet smysluplnou činnost? 2-3 neziskovky to asi těžko utáhnou. Bez příspěvků a dotací.
Pozor, tím neříkám že jsem zrovna proti tomu záměru, ale kde vzít peníze? Z projektů od EU? Z dotací města (no to už ten barák může platit samo), kraje, státu?
12. 04. 2014 17:38 | důchodce
Propánakrále na co čekáte? Budova na Hanáckém náměstí by měla být upravena na sociální bydlení, vč. domova důchodců. Myslím, že v současnosti není nic naléhavějšího!!! Pane Motyčko, divím se vašim i ostatních naivním výmyslům na využití budovy. Na nějaké galerie, muzea, kreativní centra ap. je času dost. Ale to, že stárneme my důchodci i předdůchodci (a vaše genereace bude na tom ještě hůř), zakrátko spadneme do této neradostné reality, to věru je je děsivá věc. Jako zastupitel za KDUČSL byste mohl plédovat především za tuto věc. Silně však pochybuji, že se budete pro nás důchodce angažovat. Přesto jsem k věci svůj názor vyslovil.
12. 04. 2014 12:04 | johny
Ať už tahle postnormalizační sebranka táhne do háje...
12. 04. 2014 00:48 | Kamila S.
To snad není pravda, já už fakt nemám slov....(no mám, ale....:) Furt se vysvětluje to samý! PROJEKT KREATIVNÍHO CENTRA JE ZPRACOVÁN TAK, ABY NÁKLADY NA PROVOZ HRADILY SAMY NEZISKOVKY, to je hlavní podmínka jeho existence! Město se má podílet jen cca 20% na rekonstrukci. Jestli s budovou má někdo jiné plány, tak ať už to konečně řekne!!!! Kreativní centrum smeteme pod koberec a bude klid!
11. 04. 2014 22:26 | Toník
Jsem pro každý způsob využití budovy na Hanáckém náměstí, jen aby nebyla zbourána, samozřejmě kromě ubytovny pro naše více opálené spoluobčany. Obávám se trochu ufinancování provozu budovy různými neziskovkami a provozovnami, které nevytvářejí zrovna závratné zisky, ale na druhé straně bych souhlasil i s případným příspěvkem města na energie, protože, kdyby ji náhodou provozovalo město jako úřednickou budovu, tento nápad tu již také byl, muselo by ty energie taky platit.
11. 04. 2014 11:55 | Petr G.
Ta reportáž z ČT je taková trošku zavádějící. Na zastupitelstvu padaly i protiargumenty, které bohužel v reportáži nezazněly. Z podkladů pro zastupitele vyplývá, že provozy budou soběstačné a veškeré energie si budou hradit sami. Město by na provoz nic nedoplácelo.

Finanční výbor napadl nejasné financování - protože opět nečetl ty podklady důkladně.
Každý provoz v materiálech rozepsal, jak a kolik hodlá na provoz hradit.
Když by se zažádalo o výjimku z veřejné podpory, tak by město mohlo platit třeba jen 20% a ne jednu třetinu jak zaznělo v reportáži.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...