Ve vodárnách bude boj. Zastupitelé zbrojili na valnou hromadu a hned chtějí další

Po dvou týdnech se de facto jen kvůli nastávající valné hromadě Vodovodů a kanalizací (VaK) sešli opět kroměřížští zastupitelé. Na rozjezd odsouhlasili příspěvek deset tisíc na léčení jedné nemocné osmileté holčičky v Klimkovicích (v úterý se pro ni koná i na kulturáku benefiční koncert) a pak přistoupili k projednávání záležitosti okolo valné hromady VaKu a pověření postupu zástupce města na ní, kdy společnost Česká infrastrukturní zažádala o převod akcií Bystřice pod Hostýnem, Holešova, Hulína, Chropyně, Bezměrova a Kvasic (cca. asi 33 %) na firmu IPT Energo, byť k tomu zatím nikdo neměl možnost vidět pověření od samotných obcí, aby ji nedávno částečně vzala zpět a předložila další žádost, kde žádá o převedení akcií přímo na sebe, tedy Českou infrastrukturní.

Na úvod si vzala slovo starostka Daniela Hebnarová (ODS), která řekla, že je to neskutečně důležitá valná hromada pro další období a občany regionu. Záležitost vnímá prý velice citlivě, jelikož nám během následujících období může ve VaKu vyrůst nebezpečný konkurent před kterým je třeba hájit zájem měst a obcí. Zastupitelům se následně také omluvila, že komplexní stanovisko k celé situaci, vypracované advokátní kanceláří PRK Partners, dostali až předchozího večera, ale že to nebylo naschvál a z důvodů časové tísně to dříve opravdu nešlo.

Memorandum od PRK Partners

Přítomný zástupce zmíněné advokátní kanceláře Jakub Lichnovský zdůraznil, že posudek dělali jen z pohledu akcionáře města Kroměříže (vlastní 46,31 % a majoritu drží spolu s Morkovicemi a Dřínovem) a nikoliv z pohledu představenstva VaKu, jehož posudek byl prezentován zastupitelům minule, a jeho úkolem bylo říci Kroměříži jak co nejbezpečněji v zájmu města zakročit. Dle něj žádosti byly asi pravděpodobně předloženy účelově nepřehledným způsobem, aby bylo co nejméně v celé záležitosti jasno. Navíc také tím, že žádost byla z části vzata zpět a podána znovu v modifikované podobě, tak o tom nemohou hlasovat, jelikož nová žádost není uvedena na pozvánce. Doporučil tedy první předloženou žádost zamítnout a o druhé z formálních důvodů nehlasovat s tím, že město požádá o urychlené svolání nové valné hromady, kde pak, když už bude žádost řádně uvedena na pozvánce, nebude s ní souhlasit (musí se tak stát do 60 dnů, jinak by se v případě nečinnosti automaticky převedly akcie měst a obcí na Českou infrastrukturní). V tom případě, když valná hromada nebude souhlasit, může být VaK ze strany měst a obcí (nikoliv České infrastrukturní) požádán o povinný výkup těchto akcií, kdy si ony stanoví cenu, kterou buď společnost akceptuje či nikoliv. Pak by ji stanovil soud, který může trvat několik let a vodárny by si zatím mohly vytvořit alespoň nějaký finanční polštář pro výkup akcií. Jediné riziko v doporučeném postupu vidí v tom, že Kroměříž je ve VaKu vlivnou osobou a mohla by být ze strany vodáren požádána o úhrady újmy, tj. nákladů na výkup akcií. Dle Lichnovského by to byl ale příliš extenzivní výklad zákona, kdyby Kroměříž coby akcionář takto nemohla chránit své zájmy. A v závěru svého expozé také pravil, že když bude ve vodárnách takhle silná konkurenční osoba, tak může k vytváření vlivu na další akcionáře, aby zmajorizovala svůj podíl, což by mělo dalekosáhlé důsledky, zejména pak v přístupu k dotacím a na cenu vody.

Na dotaz zastupitele Richarda Kremla (SZ), jak vnímat tu žádost o převod, když třeba Bezměrov k tomu nedal souhlas, zástupce PRK Partners sdělil, že nevíme k čemu vlastně se ty obce a města ve smlouvách uzavřených na počátku minulého desetiletí vlastně zavázala, dále, že Českou infrastrukturní zvolený postup je velmi neférový, a ta musí prokázat na valné hromadě, že pověření od daných měst a obcí opravdu má. Na dotaz dalšího ze zastupitelů Pavla Motyčky (KDU-ČSL) co by se stalo, kdyby valná hromada vyslovila souhlas a přitom obce nesouhlasily, Lichnovský odpověděl, že je to složitá otázka, že Česká infrastrukturní by byla zapsána jako vlastník těchto akcií a záleželo by na těch samotných městech a obcích co by s tím dělala, jelikož jde o vztah mezi nimi a Kroměříž v něm není nijak přítomna, a jakákoliv varianta než nesouhlasit je pro město tedy riskantnější. Zároveň ještě na konto povinného výkupu akcií pravil, že na cenu akcií má vliv objem vyplácených dividend a logicky by tedy bylo, kdyby mělo k onomu výkupu dojít, příhodné zvážit, zdali letos dividendu opravdu vyplatit.

Pak nastalo dlouhé a hluché dvouhodinové období přestávek, kdy se cizelovaly návrhy usnesení a kontrolovaly lhůty v zápisech z představenstva, zmatků, kdy zastupitelé přijali usnesení, aby následně zjistili, že je v rozporu s minule přijatým usnesením (delegace zástupců města), přepracováváním návrhu usnesení, kdy se ty předchozí zrušila a byla přijata nová. Mezitím také jednou vypovědělo poslušnost hlasovací zařízení a místostarosta a senátor Miloš Malý (ČSSD) se za všeobecného veselí otázal na to, kdo že to chtěl to hlasovací zařízení? Zastupitelstvo nakonec tedy uložilo starostce několik úkolů v rámci dalšího postupu, pověřilo účastí na valné hromadě radní Věru Knapkovou (ODS), jejím náhradníkem stanovilo Jana Žárského (Volba pro Kroměříž), případně pak Jaroslava Adamíka (KSČM), a výkonem akcionářských práv u jedné akcie, aby se mohl valné hromady účastnit, také pověřilo coby právního zástupce a poradce zmíněného advokáta Lichnovského, kdy mají krom zmíněného doporučení o hlasování žádosti České infrastrukturní hlasovat pro nevyplacení dividendy, v čehož důsledku nebudou letos vyplaceny ani tantiémy (obě položky dohromady činí v návrhu rozdělení zisku asi 7,3 mil.). Tématu tantiém, resp. novému nastavení jejich výše, kdy by si představenstvo a dozorčí rada při stávajícím počtu členů přišli dohromady na 22 % zisku, se dotkl již zmíněný lidovec Motyčka. Ten chtěl jejich výši modifikovat, u čehož si ale advokát Lichnovský nebyl jist, jelikož neviděl materiál s návrhem nového odměňování, zdali krom souhlasu či nesouhlasu může valná hromada výši jejich odměny nějak modifikovat, jelikož by nebyla tato změna smluvního vztahu s nimi projednána. Dodal ale, že nyní s tím nemusíme souhlasit a do další valné hromady to můžeme znovu dojednat. Motyčka byl následně dotázán starostkou, zdali chce tedy dát nějaký takový protinávrh, ale nakonec tak po mimicky viditelném přemítání neučinil s tím, že letos se stejně žádné tantiémy vyplácet nebudou a příští rok, kdy se budou volit noví členové představenstva a dozorčí rady, se to snad podaří změnit.

 


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

02. 05. 2014 11:19 | T.
A co kdyby se město pokusilo vykoupit ta cca 4% akcií aby mělo nadpoloviční podíl, to by nestačilo?
28. 04. 2014 14:06 | Jarda1
Otázkou je jak měnit stanovy, když má protivník podíl, kterým může jakoukoliv změnu stanov blokovat
28. 04. 2014 11:24 | Zajíček
No, ono je taky otázkou, jestli to není jen šikovná snaha "na oko" a "pro líbivost" předstírat rozum. Vyhráno totiž není a bez změny stanov VaKu, která zabrání podobným lumpárnám jednou pro vždy to asi stejně nepůjde. A teprve až se bude o změně stanov rozhodovat a podle toho, co a kdy se schválí, bude jasně vidět, jak to kdo myslel doopravdy.
25. 04. 2014 22:12 | Toník
No, je vidět, že se blíží komunální volby a najednou se zázračně některým lidem vrací rozum.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...