Vodárny bez dividend, nových stanov a převodů akcií. Zato s další valnou hromadou před sebou

Úterní valná hromada Vodovodů a kanalizací Kroměříž (VaK) začala poněkud kuriózně, jelikož starostka Chropyně Věra Sigmundová (ČSSD) a starosta Hulína Roman Hoza (ODS) neměli s sebou pověření od jejich zastupitelstev o zastupování na valné hromadě (Sigmundová pro něj jela zpět, Hoza zůstal jako host). Hned na počátku také obvinil Miroslav Frank (dříve prý na valných hromadách zastupoval Dřínov, nyní nevím) advokátní kancelář PRK, jež zastupuje Kroměříž a jejíž zástupce Jakub Lichnovský byl na valné hromadě přítomen, že neoznámila městu, že je ve střetu zájmů, jelikož dělala pro Raiffeisen Bank, která měla dříve zajišťovat poradenství při vypořádání obchodu u převodu akcií Holešova, Hulína, Bystřice pod Hostýnem, Chropyně, Bezměrova a Kvasic. Dále také dodal, že by byl v budoucnu nerad, aby tato advokátní kancelář v budoucnu pracovala pro VaK a také, že situace ve společnosti je neúnosná. Na to kontroval zástupce PSM Reality a HSK Invest Antonín Polák, že hospodářská situace ve společnosti není jakkoliv neutěšená narozdíl od těch, kde působila či snažila se působit firma jeho předřečníka. Ten na to po předchozí drobné rozmíšce později zareagoval, že měl na mysli stav ve vlastnictví, nikoliv hospodaření. Na to Polák pravil: „Jsem rád, že mě urazí jen inteligent.“ Chvílemi to bylo opravdu trochu vypjaté.

Po třech letech nebude (alespoň prozatím) výplacena dividenda a tudíž i tantiémy pro představenstvo a dozorčí radu, čímž zůstalo ze zisku ve výši necelých 15,5 milionů nerozdělena takřka celá jeho polovina. Ještě před tímto hlasováním bývalý kroměřížský starosta Petr Dvořáček (dříve ODS), vědom si skutečnosti, že výplata dividendy v důsledku usnesení zastupitelů Kroměříže neprojde, dal na zvážení kroměřížským zastupitelům v představenstvu a dozorčí radě na příští valnou hromadu námět, aby byla navrhnuta výplata dividendy ve výši 1 Kč/ ks (nynější návrh byl 8 Kč/ks), jelikož v cílech společnosti pro loňský rok byla i výplata dividendy. To by znamenalo, že by mohly být i vyplaceny tantiémy a nejen to.

U bodu návrhu změny stanov společnosti, jež si vyžaduje nová legislativa, zmíněný Miroslav Frank vznesl dotaz na členy představenstva a zároveň kroměřížské zastupitele Miloše Malého (ČSSD), Danielu Hebnarovou (ODS), Jarmilu Číhalovou (Volba pro Kroměříž), Marka Šindlera (ČSSD) a Karla Chvátala (ODS), jenž nebyl přítomen, aby mu vysvětlili fakt, že jako členové představenstva tento návrh schválili a na zastupitelstvu pak hlasovali pro to, aby zástupce města nehlasoval pro jeho schválení. Starostka na to pravila, že původně byla pro, ale později zjistila, že u takto zásadních záležitostí potřebují více podkladů. Místostarosta a senátor Malý pravil, že musí vystupovat, aby jako členové představenstva nepoškodili minoritní akcionáře a zároveň na zastupitelstvu jednali v zájmu Kroměříže. Na to Frank pravil, že měli na zastupitelstvu oznámit, že jsou ve střetu zájmů, na což Malý kontroval, že tato věc byla zastupitelům naprosto známa. Návrh úpravy stanov neprošel, stejně jako protinávrh PMS Reality, která chtěla zakázat převod akcií municipalit na jiné nabyvatele než jsou ony samé, kdy u tohoto protinávrhu jeden poněkud zmatený akcionář za velkého údivu po 20 letech existence společnosti zjistil, že něco takového může ve stanovách být.

„Já jsem z toho nadšený, škoda, že neexistuje z tohoto videozáznam," glosoval jeden můj soused napjaté projednávání a dohadování se u bodů č. 10 a 11, konkrétně žádosti České infrastrukturní (ČI) o převod 2002 ks a také 258 005 ks akcií, jež patří Holešovu, Hulínu, Bystřici pod Hostýnem, Chropyni, Bezměrovu a Kvasicím, kdy podle představenstva nemělo ze žádosti vyplývat, že by dotyčné města a obce k tomu dala souhlas, na IPT Energo, aby 9. dubna byla druhá žádost ze strany ČI stažena a nahrazena jinou, když namísto na IPT Energo měly být převedeny přímo na ČI. Hned zpočátku pravil Frank, že jelikož žádost u bodu 10 byla podána 14. února a uběhla u toho již dvouměsíční lhůta, kdy se k tomu měla valná hromada vyslovit, takže automaticky to už prošlo a hlasovat o tom už nemá žádný význam. Ředitel a předseda představenstva VaK Ladislav Lejsal na to konto konstatoval, že je to pravda a není důvod o tomto hlasovat. Technický náměstek ředitele KTS Petr Sedláček (ODS) ještě pak pokáral představenstvo, že v písemném stanovisku k tomuto bodu uvádělo nepravdivě, že valná hromada není oprávněna odmítnout udělení souhlasu, což neměla být pravda a bylo mu dáno za pravdu. A přešlo se (alespoň dle mého vnitřního pocitu) k projednávání dalšího bodu, o což se vedla později velká pře.

Zástupce Kroměříže Jakub Lichnovský (druhým byla zastupitelka Blanka Šimůnková) řekl k bodu č. 11, že tento bod je nehlasovatelný, jelikož nebyl uveden na pozvánce. Na to se strhla slovní přestřelka na téma, zdali i u tohoto bodu taky nevypršela již lhůta, jelikož žádost byla 9. dubna stažena pouze ČI a nikoliv také IPT Energo. To rozporovala jak právní zástupkyně VaK Jana Holubcová, tak Lichnovský i Lejsal. Opačný názor měl Frank. Pokračovalo se tím, zdali obce k tomuto daly vůbec souhlas, kdy zástupce ČI Milan Fritz vypočítával, že mají s danými městy a obcemi uzavřeny 3 smlouvy, z nichž jedna je „smlouva o smlouvě budoucí kupní“ a soudy zamítly neplatnost těchto smluv, zatímco chropyňská starostka oponovala, že k převodu nedali nikdy plnou moc. A nakonec před jednou z přestávek následovala debata o tom, zdali byl bod č. 10 ukončen, kdy dle řídícího valné hromady nebyl ukončen, jelikož neproběhlo hlasování a jen se v debatě k danému bodu plynule tematicky navázalo i dalším bodem. Nakonec tedy první převod nebyl schválen a Frank podal protest, jelikož dle něj mělo dojít k zneužití hlasování ze strany akcionáře města Kroměříže, na jehož návrh k hlasování došlo.

Když pauza skončila a opět se začalo jednat, tak byly prezentovány stanoviska zmíněné šestice měst a obcí, kdy Hulín, Kvasice, Bezměrov a Chropyně (ta navíc ještě prodala protest proti převodu) byly proti, Holešov konstatoval, že bude postupovat v souladu s uzavřenými smlouvami a Bystřici pod Hostýnem jsem nezaznamenal. O bodu se nakonec nehlasovalo (stát se tak má na další valné hromadě 3. června), jelikož nebyl uvedený na pozvánce. Na toto se strhla na toto téma další slovní rozepře, kdy zástupci ČI vadilo, že na program jednání valné hromady nebyla zařazena jejich žádost ze 9. dubna, když v programu byl protinávrh stanov PMS Reality z 18. dubna. Na to Malý odpověděl, že protinávrh má jiný režim než žádost o doplnění programu. (Chvíli před tím se v komickém výstupu ještě přel se zástupcem ČI o správné oslovení své osoby, kdy jej Fritz oslovil: „Pane senátore“, ten na to odvětil: „Místopředseda“, Fritz namítl, že senátorem ale taky snad je, Malý, že ano, ale tady je místopředseda, aby jej nakonec Fritz oslovil: „Pane Malý“, což ten kvitoval slovy: „To je ono!“) 

A pak někdy po úmorných čtyřech a půl hodinách to konečně skončilo.


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

17. 05. 2014 11:08 | Expert
k zastupitelům, členům představenstva VaK a dozorčí rady VaK : nejde Vám o to aby vše proběhlo tzv. čistě právně a co nejvíce diplomaticky, ale aby se tzv.vlk nažral a koza zůstala celá, ale hlavně aby jste se ještě všichni dočkali vyplacení dividend a tantiémy. Co když už to bude naposledy? Kéž by to bylo pro většinu-ubožáci! Co jste za celou dobu pro město udělali? To vám není hloupé za nic nedělání a odsedění na radách/i více viz M.M atd/ se ještě dožadovat nemalých peněz? Styďte se! Co Vy paní starostko, na čí straně stojíte?
03. 05. 2014 07:16 | Petr Pálka
Tak jste si Jeffo poslintal tričko, co vám ještě ukápne? Tak do toho!
02. 05. 2014 11:46 | Jeffa
Nevím jaký význam mají úvahy co kdyby,třeba kdyby, pokud by.... Naprosto zbytečné žvanění. A že starost mají právě ti, co se již někdy, jemně řečeno, "snažili zviditelnit", ale jednoduše právě jim to nějak nevyšlo. Tak si tu alespoň ulevují. No, proti gustu ....
30. 04. 2014 17:51 | Petr Pálka
Pokud by členové představenstva a dozorčí rady za pol. strany snad něco měli dát z podílu na zisku třeba stranám, které je nominovaly do těchto statut.orgánů, třeba na volební kampaň - ničím nepodložená hypotéza - a teď by to to naráz mělo zůstat nevyplaceno ve společnosti, tak to bychom se letos dočkali jen chudobné předvolební kampaně.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...